Search (By Name, E-mail or Answer)
มีหัวข้อทั้งหมด 26421 คำมั่นสัญญา /แสดงหน้าละ 250 หัวข้อ

  ศุภชัย (ID: 20671)
Answer:
ผมจะไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติดและจะรวมต่อต้านยาเสพติด
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ปาจารีย์ อมรพันธางค์ (ID: 20670)
Answer:
จะตั้งใจเรียน สอบตรงติดให้ได้ที่หวัง จะเป็นคนดีทำประโยชน์เพื่อสังคม ไม่เกเร จะเป็นลูกที่ดีของพ่อเเม่ ไม่ทำให้พ่อเเม่ผิดหวัง+เสียใจ จะทำให้พ่อเเม่มีความสุขที่สุด จะเป็นคนรับผิดชอบ ไม่สุรุ่ยสุร่าย จะรักในหลวงให้มากกว่าเดิม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ด.ญ.ณฤธร คล้ำชื่น (ID: 20669)
Answer:
นั่งสมาธิและทำความดี
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
จำนวนโหวต: 0

  นายวรวิทย์ พรสิริรัตน์ (ID: 20668)
Answer:
จะไม่ทำความเลวและจะตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  วิมล จรุงะนกิจ (ID: 20667)
Answer:
ทำแต่ความดี แนะนำสิ่งดีกับผู้คนทั่วไปเมื่อมีโอกาส
Age:
51-60
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นพภรณ์ วิไลแก้ว (ID: 20666)
Answer:
ทำความดีมีเมตตาให้ก่อน
Age:
51-60
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุนันทา จิตตะเสนีย์ (ID: 20665)
Answer:
ทำสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติ
Age:
51-60
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 2

  อารีย์ เสี่ยงสิทธิไชย (ID: 20664)
Answer:
ทำความดีเพื่อสังคม
Age:
51-60
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  คุณศวลี นพพวง (ID: 20663)
Answer:
จะเป็นคนใจเย็นและอดทนให้มากกว่านี้
Age:
51-60
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อง กทม.
จำนวนโหวต: 0

  คุณมณฑา ภวนาคโสภณ (ID: 20662)
Answer:
ตั้งใจสอนนักเรียนให้อ่านหนังสือได้
Age:
51-60
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อง กทม.
จำนวนโหวต: 0

  ธิชา คงโพธิ์ (ID: 20661)
Answer:
resuse วัสดุทุกชนิดนำกลับมาใช้ใหม่
Age:
51-60
Country:
Thailand
Company:
กรมที่ดิน
จำนวนโหวต: 0

  ประภัสสร รุจิรากรสกุล (ID: 20660)
Answer:
เข้มงวดกับตนเองและคนรอบข้างน้อยลง
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
รพ.หัวเฉียว
จำนวนโหวต: 0

  วาสนา เบ็ญอาซัน (ID: 20659)
Answer:
ปฎิบัติธรรม นั่งสมาธิให้รู้สติ
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร (ID: 20658)
Answer:
-
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
VERSATILE อีเล็คโทนิค
จำนวนโหวต: 0

  สุวิไล ฉัตรเฉลิมวิทย์ (ID: 20657)
Answer:
-
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  โสภา ทรัพย์ฯ (ID: 20656)
Answer:
-
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
เอพีแอล
จำนวนโหวต: 0

  พรพงษ์ ปอประพันธ์ (ID: 20655)
Answer:
บรรยายพิเศษ
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จำนวนโหวต: 0

  จูน กังวานนวกุล (ID: 20654)
Answer:
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ต่อตนและบุคคลรอบข้าง
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บ.กระจกไทยอาซาฮี
จำนวนโหวต: 0

  ศิวณีลักษณ์ ศรีบูญเรือง (ID: 20653)
Answer:
เป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีของพ่อแม่ ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
การบินไทย
จำนวนโหวต: 1

  สายฝน พลกุล (ID: 20652)
Answer:
ไม่ท้อถอยในการทำความดี
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
Brand & Features
จำนวนโหวต: 0

  วารี เพ็งพินิจ (ID: 20651)
Answer:
จะดูแลพ่อแม่ และจะไม่ทำตัวให้สังคมเดือดร้อน
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ภารณี จินดารัตนกรกุล (ID: 20650)
Answer:
โกรธผู้อื่นน้อยลง
Age:
41-50
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิต
จำนวนโหวต: 0

  จันทร์ขจร ลาภบุญทรัพย์ (ID: 20649)
Answer:
เข้าใจคนอื่นมากขึ้น
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พุฒิพัฒน์ วิจิตรธาดารัตน์ (ID: 20648)
Answer:
ทำต้นเองให้เป็นต้นแบบในองค์กรและครอบครัว
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
โกลเด้น
จำนวนโหวต: 0

  อารัญยาณี พรหมประเสริฐ (ID: 20647)
Answer:
ใจเย็นขึ้น รับฟังคนอื่นมากขึ้น
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ดรุณี ดวงแก้ว (ID: 20646)
Answer:
-
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  แสงสุริยา ชายกวด (ID: 20645)
Answer:
จะพยายามรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ เท่าที่จะทำได้
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
ไปรษณีย์ไทย
จำนวนโหวต: 0

  ทิฐินันท์ สิทธิโชคเจริญดี (ID: 20644)
Answer:
นั่งสมาธิ
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สรรชัย นิธีกลวัฒน์ (ID: 20643)
Answer:
เปลี่ยนในสิ่งที่เล็กๆ
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
สมาคมจัดซื้อ
จำนวนโหวต: 0

  กัญญา พัฒนสาร (ID: 20642)
Answer:
คิดดี พูดดี ทำดี
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
ปัญญธารา
จำนวนโหวต: 0

  นิสากร วงศ์ชัยอนุกูล (ID: 20641)
Answer:
อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
ทอท
จำนวนโหวต: 0

  รุ่งโรจน์ วงศ์ชัยอนุกูล (ID: 20640)
Answer:
ช่วยเก็บผักตบชวาให้แม่น้ำลำคลอง
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  บุญช่วย ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ (ID: 20639)
Answer:
แบ่งความสุขตอบแทนให้สังคม
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
ไทยประสิทธเท็กไทล์
จำนวนโหวต: 0

  กุลพัชรี เสถึยรภาพยุทธ์ (ID: 20638)
Answer:
มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงจุดบกพร่องของตนเองทั้งกาย วาจา ใจ
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
ธนาสิริ กรุ๊ป
จำนวนโหวต: 0

  จันทร์เพ็ญ ธรรมรักษ์ (ID: 20637)
Answer:
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
Age:
31-40
Country:
Thailand
University:
กศน.เขตลาดกระบัง
จำนวนโหวต: 0

  เกสรี มณีอินทร์ (ID: 20636)
Answer:
คิดดีกับครอบครัว
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จรรยาณี วิสุทธิกุลพาณิชย์ (ID: 20635)
Answer:
ทำประโยชน์ทุก ๆ วัน
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
Wistchitects Co.,Ltd.
จำนวนโหวต: 0

  ธนาภรณ์ หาญวิวัฒนกูล (ID: 20634)
Answer:
ลดความโกรธ
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  บุบผา จารุพันธ์ (ID: 20633)
Answer:
ใช้จ่ายอย่างพอเพียง
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  บุญสม ประเสริฐอัครกุล (ID: 20632)
Answer:
ร่วมปลูกต้นไม้ ปฏิบัติธรรม รักษษศีล 5
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
อิสระ
จำนวนโหวต: 0

  โสภา เดชพันธุ์ (ID: 20631)
Answer:
ทำงานอย่างมีสมาธิและเป้าหมาย
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
หจก.เยอรมัน บุ๊ค เซ็นเตอร์
จำนวนโหวต: 0

  ชนม์ชนก กลิ่นนิ่มนวล (ID: 20630)
Answer:
เห็นใจเพื่อนร่วมงาน ใส่ใจดูแลมากขึ้น
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  จันทรา ศิริลาภพานิช (ID: 20629)
Answer:
ทำให้คนรอบข้างเรามีความสุข
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
Unilover
จำนวนโหวต: 0

  ปิยวรรณ แสงหิ่งห้อย (ID: 20628)
Answer:
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
AOT
จำนวนโหวต: 0

  ทวีศักดิ์ พกสอน (ID: 20627)
Answer:
ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวให้มากที่สุด
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
AOT
จำนวนโหวต: 0

  นัยนา บุญสร้าง (ID: 20626)
Answer:
คิดดี พูดดี ทำดี
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
AOT
จำนวนโหวต: 0

  อนุสินธ์ ยอมภงศ์ (ID: 20625)
Answer:
รักครอบครัว ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้มาก
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศสุวรรณภูมิ
จำนวนโหวต: 0

  วิชชุดา เลี่ยมสงวน (ID: 20624)
Answer:
เป็นคนดีและมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
การปะปานครหลวง
จำนวนโหวต: 0

  คุณอุไรรัตน์ หนูทอง (ID: 20623)
Answer:
รักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมอ
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อง กทม.
จำนวนโหวต: 0

  สุทธสิริ วิทยานนท์ (ID: 20622)
Answer:
มีสติ คิดมากขึ้น ยึดมั่นในความดี
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
ไทยน้ำทิพย์
จำนวนโหวต: 0

  อัจฉราวรรณ สุจริตจันทร์ (ID: 20621)
Answer:
ปฎิบัติตนเป็นคนดีไม่เป็นภาระของสังคม
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 0

  วิภารัศมิ์ รัตนะสิริสมบัติ (ID: 20620)
Answer:
คิดดี ทำดี พูดดี มีสติมากขึ้น
Age:
31-40
Country:
Thailand
University:
ม.บ้านสมเด็จ
จำนวนโหวต: 1

  รุ่งนภา รอบคอบ (ID: 20619)
Answer:
บอกรักพ่อแม่ทุกวัน/ขอขมาผู้มีพระคุณ
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ปิยะดา กุลชานิธิ (ID: 20618)
Answer:
ใช้ทรัพยากรให้น้อยลงและเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
Bangkok Airway
จำนวนโหวต: 0

  สุชาติ กิจเสรี (ID: 20617)
Answer:
หนุนนำส่งเสริมคนดี ปกป้ององค์ราชันย์
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ภาณุมาศ เกียรติวุฒินนท์ (ID: 20616)
Answer:
-
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นันทนา ฤดีชูพิมล (ID: 20615)
Answer:
ยังคงทำในสิ่งดีให้ดีต่อไป
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
ศิริราช
จำนวนโหวต: 1

  อ่าวเตย สุปโข (ID: 20614)
Answer:
ลดการใช้พลังงาน เป็นคนดีของสังคม
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 0

  ภาวนา เลิศรัตนศิรกุล (ID: 20613)
Answer:
เริ่มทำวันพรุ่งนี้ ทำความดี ดูแลพ่อแม่มากขึ้น
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นิรุตต์ รุ่งพุดสี (ID: 20612)
Answer:
-
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
สหพัฒนพิบูลย์
จำนวนโหวต: 0

  ตุลยา โสตถิวรนันท์ (ID: 20611)
Answer:
ใช้ทรัพยากรบนโลกอย่างคุ้มค่าที่สุด
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
Thai Glass
จำนวนโหวต: 0

  มนธิดา วงศ์ปัญญภรณ์ (ID: 20610)
Answer:
ช่วยผู้อื่นอย่างจริงใจเท่าที่เราสามารถทำได้
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ณัฐวุฒิ ศรีจอมคำ (ID: 20609)
Answer:
-
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ณรงค์ศักดิ์ ธนบดีศร (ID: 20608)
Answer:
ทำความดีจากเล็ก ๆ น้อย ๆ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
สหพัฒนพิบูลย์
จำนวนโหวต: 0

  ปฐมพงษ์ โตบานิชสุรีย์ (ID: 20607)
Answer:
กินอาหารให้น้อยลง เพื่อใช้ทรัพยากรให้น้อยลง
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
สยามคูโบต้า
จำนวนโหวต: 0

  น้ำผึ้ง บัวงาม (ID: 20606)
Answer:
มีสติอยู่กับปัจจุบัน
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
วิสวย
จำนวนโหวต: 0

  ปารณีย์ ภิญโญทรัพย์ (ID: 20605)
Answer:
ปฎิบัติธรรม นั่งสมาธิให้รู้สติ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ปารณียโฮลี่สวีท
จำนวนโหวต: 0

  จุฑามาศ ศรีชมภู (ID: 20604)
Answer:
คิดดี พูดดี ทำดี
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
แผนโบราณวัดโพธิ์
จำนวนโหวต: 0

  บุณย์บวร บุณยะนิวาศ (ID: 20603)
Answer:
เลิกใช้รถที่สร้างควันดำ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 1

  อุมาพร โมกขำ (ID: 20602)
Answer:
เป็นคนดีของสังคม
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 0

  วิทยา ตั้งลิ้มสมานศักดิ์ (ID: 20601)
Answer:
ตั้งใจทำดีให้มากกว่านี้
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
การบินไทย
จำนวนโหวต: 0

  คงกร วงศ์นาวา (ID: 20600)
Answer:
รักครอบครัวมากขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
TG
จำนวนโหวต: 1

  อภิศักดิ์ คงดี (ID: 20599)
Answer:
ช่วยเหลือผู้อื่น ทำตนเป็นคนดีไม่สร้างความเดือนร้อนให้สังคม
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
AOT
จำนวนโหวต: 0

  กรรณิการ์ เสียงใส (ID: 20598)
Answer:
ตื่นนอนแต่เช้าไปทำงานได้ทันเวลา
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
แอ๊ดวานซ์อะโกร
จำนวนโหวต: 0

  พรรดิ์รพี นัยรัตนหิรัญ (ID: 20597)
Answer:
ทำเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บ.ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 0

  ณัฏฐกานต์ ธรรมสุนทร (ID: 20596)
Answer:
จะเบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง และแบ่งปันสิ่วดีงามให้กับคนอื่นๆ และประเทศชาติ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บ.แด๊กซิน(ประเทศไทย)จำกัด
จำนวนโหวต: 0

  ประภาวดี ชาญศรี (ID: 20595)
Answer:
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 0

  กัญญ์พิชญา ชนะภัย (ID: 20594)
Answer:
เริ่มหาสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเอง และกระจายให้คนรอบข้าง
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
การปะปานครหลวง
จำนวนโหวต: 0

  พิชิต ชนาธาร (ID: 20593)
Answer:
ทำอะไรก็ได้ ตามใจตัวเองแต่ผู้อื่นต้องไม่เดือนร้อน
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
Orient Thai Airling
จำนวนโหวต: 0

  ต้องเจตน์ พฤกษะริตานนท์ (ID: 20592)
Answer:
จะเป็นคนใจเย็น และมีเหตุผลให้มากกว่านี้
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
GMM Grammy
จำนวนโหวต: 0

  วุฒิชัย นัยรัตน์หิรัญ (ID: 20591)
Answer:
ทำตนให้เป็นประโยชน์
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ANA
จำนวนโหวต: 0

  จารุวรรณ งอกงาม (ID: 20590)
Answer:
จะเป็นคนดี ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทำได้ด้วยความเต็มใจ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  พิมพ์กานต์ เลิศวัฒนวิมล (ID: 20589)
Answer:
คิดสร้างสรรค์
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ธ.กรุงเทพฯ
จำนวนโหวต: 0

  ภัณฑิสา แจ่มสว่าง (ID: 20588)
Answer:
เป็นคนดีของสังคม
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 0

  สุรศักดิ์ ชูโต (ID: 20587)
Answer:
รู้จักให้อภัยมากขึ้น ไม่หงุดหงิด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 0

  ภาวัต พิสุทธิ์เจริญพงศ์ (ID: 20586)
Answer:
มองโลกในแง่ดี คิดดี ทำดี
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ทอท.
จำนวนโหวต: 0

  อารีย์ ทองเปรม (ID: 20585)
Answer:
-
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
จีฉี
จำนวนโหวต: 0

  ปิยพงษ์ ลิ้มประดิษฐานนท์ (ID: 20584)
Answer:
ขับรถให้ช้าลง
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
การบินไทย
จำนวนโหวต: 0

  ฐิติเดช วนาโรจน์ (ID: 20583)
Answer:
ไม่ทำให้คนอื่นเดือนร้อน
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
การบินไทย
จำนวนโหวต: 0

  ณัฐพร ตระกูลสุนทรชัย (ID: 20582)
Answer:
ลดการใช้พลังงงานฟุ่มเฟือย
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
K-Mile Air
จำนวนโหวต: 0

  ศิริญญา หวังอารีกลุ (ID: 20581)
Answer:
ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
CRC
จำนวนโหวต: 0

  สุกฤตา ลีชวง (ID: 20580)
Answer:
รับผิดชอบตัวเองให้ดีที่สุด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
Bangkok Flight Services
จำนวนโหวต: 0

  ดิษพงศ์ ศรีเพ็ชรพันธุ์ (ID: 20579)
Answer:
ใช้ชีวิตพอเพียง
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
AIR ASIA
จำนวนโหวต: 0

  ชยานนท์ นิยมเหมาะ (ID: 20578)
Answer:
มองปัญหาให้งาน ไม่มองงานเป็นปัญหา
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
แผนโบราณวัดโพธิ์
จำนวนโหวต: 0

  ปิยวรรณ ยามโสภา (ID: 20577)
Answer:
ลดอาหารเกินสัดส่วนที่จำเป็น
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
แผนโบราณวัดโพธิ์
จำนวนโหวต: 0

  เบญจวรรณ ดีสวัสดิ์ (ID: 20576)
Answer:
ประพฤติตัวอยู่ในศีลที่ดีงาม
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
แผนโบราณวัดโพธิ์
จำนวนโหวต: 1

  กลั่นสมร กงพาน (ID: 20575)
Answer:
ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บางกอกไฟลเซอร์วิส
จำนวนโหวต: 0

  เด่นนภา หนาทา (ID: 20574)
Answer:
มองโลกแง่บวก
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ธ.นครหลวงไทย
จำนวนโหวต: 0

  ศริญญา แก้วพินิจ (ID: 20573)
Answer:
เริ่มสร้างมุมมองและแนวคิดแต่สิ่งที่ดี
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ธ.กรุงไทย
จำนวนโหวต: 0

  กุณฑิกา แสงนาค (ID: 20572)
Answer:
เจริญภาวนาเดือนละ 2 ชั่วโมง และตั้งสติอยู่กับปัจจุบันตลอด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ธ.กรุงเทพฯ
จำนวนโหวต: 0

  นราวดี รัตนศรี (ID: 20571)
Answer:
ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 0

  พิพัฒน์ พรโสภนากร (ID: 20570)
Answer:
ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ครูโรงเรียนเอกชน
จำนวนโหวต: 0

  อชิระ เศรษฐบุตร (ID: 20569)
Answer:
ลดการใช้ทรัพยากร
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
การบินไทย
จำนวนโหวต: 0

  จาตุรงค์ จันทลักขณา (ID: 20568)
Answer:
ยึดหลักอนัตตา
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
Thai Airways Int.
จำนวนโหวต: 0

  สุรภา สายมณี (ID: 20567)
Answer:
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ประหยัดมาก ๆ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
Bangkok Airway
จำนวนโหวต: 0

  ณัฐธยาน์ กรวัฒนกฤตย์ (ID: 20566)
Answer:
ปรับทัศนคติ สร้างค่านิยมและมอบสิ่งดีให้แก่กัน
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
NIDA
จำนวนโหวต: 0

  พิมพ์รัก ทองอ่อน (ID: 20565)
Answer:
ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  สุวิมล เหมวัสดุกิจ (ID: 20564)
Answer:
ทำความดีให้มากขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นนทิตา วงศ์ปัญญาภรณ์ (ID: 20563)
Answer:
เปลี่ยนแปลงความคิดให้ดีขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ปิยฉัตร บุญยิ่ง (ID: 20562)
Answer:
ใช้จ่ายอย่างพอเพียง
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กานตินา โอเควา (ID: 20561)
Answer:
ถือศีล 5 เป็นคนดีไม่เบียดเบียนผู้อื่น ลดการใช้ทรัพยากร
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สหัสา คงสากร (ID: 20560)
Answer:
รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้มากที่สุด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
สถาบันการบินพลเรือน
จำนวนโหวต: 0

  วิธวัช โฆษิตวิวัฒน์ (ID: 20559)
Answer:
-
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ลุลฮันซ่า
จำนวนโหวต: 1

  จรรยา เกตุสุวรรณ์ (ID: 20558)
Answer:
-
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
แผนโบราณวัดโพธิ์
จำนวนโหวต: 0

  เบญจวรรณ วงค์อ่อง (ID: 20557)
Answer:
มองโลกในแง่ดี
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บางกอกไฟลเซอร์วิส
จำนวนโหวต: 0

  นันทกร ชัยจิรากรณ์ (ID: 20556)
Answer:
ทำดีทุกวัน
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ธ.กรุงไทย
จำนวนโหวต: 0

  ณิสรา สมบัติทวี (ID: 20555)
Answer:
บริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้คนอื่นบ้าง แบ่งปัน
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 0

  สิรินุช แก้วโมราเจริญ (ID: 20554)
Answer:
ทำความดีเพื่อสังคมมากขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
FTN
จำนวนโหวต: 0

  นิตยา แซมศรี (ID: 20553)
Answer:
รับผิดชอบงานที่ตัวเองทำให้มากที่สุดและมากกว่าเดิม
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
Bangkok Flight Services
จำนวนโหวต: 0

  จารุเนตร วิเศษสิงห์ (ID: 20552)
Answer:
ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ปัญญธารา
จำนวนโหวต: 0

  ลลิตา ปิ่นสุวรรณ (ID: 20551)
Answer:
เสียสละ ไม่เอาเปรียบกัน
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
ท่าอากาศยานไทย
จำนวนโหวต: 0

  กัณวีร์ นุ่มวิไล (ID: 20550)
Answer:
สู้ต่อปัญหาต่างๆ นานา โดยไม่ย่อท้อ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
การบินไทย
จำนวนโหวต: 0

  ฉัตริยา จีระวัฒนา (ID: 20549)
Answer:
อดทนให้มากขึ้น ปล่อยวางให้มากขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
Bangkok Flight Services
จำนวนโหวต: 0

  ศิริภา จันทร์ตะวงษ์ (ID: 20548)
Answer:
ออกกำลังกาย คลายเครียด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
Bangkok Airway
จำนวนโหวต: 0

  นัสรินทร์ เผยกลิ่น (ID: 20547)
Answer:
ไม่ซ้ำเติมคนทำผิด แต่จะช่วยกันแก้ไข
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
AOT
จำนวนโหวต: 0

  ภูมิเพชร บุณยะปาน (ID: 20546)
Answer:
ทำสมาธิพัฒนาจิตใจ
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สีลวดี โชติกเสถียร (ID: 20545)
Answer:
เลิกขึ้เกียจ ตั้งใจทำงาน
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กัญจน์ธนรัตน์ สังฆรัตน (ID: 20544)
Answer:
ตื่นให้เช้าขึ้น นอนเร็วขึ้น นั่งสมาธิ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
Unilover
จำนวนโหวต: 0

  อัษฎางค์ ณัฐกิจปรีชา (ID: 20543)
Answer:
-
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
จุฬาลงกรณ์ฯ
จำนวนโหวต: 0

  สุรพงษ์ จิตรีพล (ID: 20542)
Answer:
จะตั้งใจเรียน จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ และโตไปจะไปพัฒนาประเทศ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  วัชรพล เลิศลายตวน (ID: 20541)
Answer:
ตั้งใจเรียนไม่ดื้อไม่ซน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)
จำนวนโหวต: 0

  ฐิติมา คำโห้ง (ID: 20540)
Answer:
หนูจะทำความดีถวายในหลวงเรื่องหนูจะเป็นคนดี และจะเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมของเราจะไม่มีสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในสังคมสีขาว
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 1

  เกียรติศักดิ์ สุราฤทธิ์ (ID: 20539)
Answer:
ไม่ยุ่งเกี่ยวกัย
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  พิเชษฐ์ คำกิ่ง (ID: 20538)
Answer:
ผมจะทำคววามดีเรื่องผมจะเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ชุมพล ประกอบดี (ID: 20537)
Answer:
ผมจะเป็นคนดี ผมจะเรียนให้สูงที่สุดครับ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  สุกัญญา สินสงวน (ID: 20536)
Answer:
อยากให้ชุมชนไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  นิกร สุดยอด (ID: 20535)
Answer:
ผมจะเป็นคนดี ผมจะเรียนให้สูงที่สุดเชท่าที่ จะทำได้ แล้วจะทำให้ดีที่สุด เพื่อพ่อของพวกเราทุกคน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  นายอานนท์ รื่นประดู่ (ID: 20534)
Answer:
ผมจะเป็นคนดีกับพ่อแม่ ผมจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  นายกระมล เหลิกเอื้อง (ID: 20533)
Answer:
จะทำตัวเองไม่ให้พ่อแม่เสียใจ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  สิชล เครือโต (ID: 20532)
Answer:
ช่วยพ่อแม่ครูอาจารย์ทำงานบ้านและจะเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ศุภกร เห็นดี (ID: 20531)
Answer:
ตั้งใจเรียน เชื่อฟังพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  คุณอารีรัตน์ (ID: 20530)
Answer:
ข้าพเจ้าจะสร้างสังคมที่ดี
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อง กทม.
จำนวนโหวต: 0

  พนาเนตร แก้วมณี (ID: 20529)
Answer:
จะเป็นคนดีโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)
จำนวนโหวต: 1

  อลิษา เครือวงษา (ID: 20528)
Answer:
หนูจะทำความดีถวายในหลวงเอง จะเป็นคนดีของสังคม จะตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยงานทุกอย่างในครอบครัว
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ณัฐพล สว่างวงศ์ (ID: 20527)
Answer:
จะช่วยเก็บขยะภายในโรงเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ภาราดา มะลิซ้อน (ID: 20526)
Answer:
จะเป็นคนดีต่อสังคม ตั้งใจเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งไม่ดีทุกๆอย่าง คอยเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมตลอดไป
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  กรรณิการ์ ชาระ (ID: 20525)
Answer:
ข้าพเจ้าจะจงรักภัคคีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นคนดีแก่สังคม ซึ่งสัตย์ต่อตนเองและประเทศชาติ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  สุกัญญา พระพลศรี (ID: 20524)
Answer:
ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเสพติด จะตั้งใจเรียนหางานทำที่ดีมาเลี้ยง บิดามารดา
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  อังคณา แก้วมูล (ID: 20523)
Answer:
เมื่อก่อนหนูม่ค่อยช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน แต่ตอนนี้หนูจะปรุบปรุงตัวและช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านทุกวัน และจะเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่และสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ลักษณา สีแดง (ID: 20522)
Answer:
แต่ก่อนหนูโดดเรียนบ่อย แต่ต่อไปนี้หนูจะปรับปรุงตัวใหม่ จะตั้งใจเรียนหนังสือให้จบ และเป็นคนดีของสังคม เพื่อให้ในหลวงภูมิใจ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  เอกภัทร พุ่มพวง (ID: 20521)
Answer:
แต่ก่อนผมไม่ค่อยอยากมาเรียนหยุดบ่อย แต่ตั้งแต่วันนี้ผมจะปรับปรุงตัวใหม่ จะตั้งใจเรียนเป็นประจำ เป็นคนดีของพ่อแม่ ถวายในหลวงครับ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ศรนรินทร์ โต๊ะทอง (ID: 20520)
Answer:
หนูจะตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ชูเกียรติ โพธ์จันทร์ (ID: 20519)
Answer:
ผมจะเป็นเด็กดีช่วยโรงเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  สุภาภรณ์ สวัสดิ์หนู (ID: 20518)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดี ปฏิบัติตามคำสอนพ่อแม่ ไทชม่ทำตัวเป็นขยะสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ปราเมศม์ สุราฤทธิ์ (ID: 20517)
Answer:
ผมจะไม่เกเร จะตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  บัญชา คล้ายสุบรรณ (ID: 20516)
Answer:
ผมจะเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  จักรเพชร บ่เงิน (ID: 20515)
Answer:
ช่วยลดภาวะโลกร้อน และช่วยลดมลมิษให้ประเทศชาติและเพื่อเราเอง
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  อัครเดช ภู่แสนสอาด (ID: 20514)
Answer:
ผมจะทำความดีถวายในหลวง คือ ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ค้า ไม่เสพ และผมจะอยากให้คนไทยรักกัน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ทศพร พลหาญ (ID: 20513)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเลิกเล่นเกมส์
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  อานุภาพ สงวนวัฒนารักษ์ (ID: 20512)
Answer:
ต่อต้านยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  คุณากร เกตุการณ์ (ID: 20511)
Answer:
ผมจะทำความดีเรื่องผมจะเป็นคนดี ผมจะไม่เสพยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  บุญธรรม จอมผา (ID: 20510)
Answer:
หนูจะทำความดีเรื่องผมจะเป็นคนคี่ ของสังคม เช่น ไม่ยุ่งกับยาเสพติดทุกชนิด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  สิทธิพล ฐานคร (ID: 20509)
Answer:
ร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  สุรัสวดี พูลสวัสดิ์ (ID: 20508)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียน เพื่อทำให้พ่อแม่ภูมิใจเพื่อถวายพ่อหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  มณฑาทิพย์ ด้วงหิรัญ (ID: 20507)
Answer:
ข้าพเจ้าจะทำความดีถวายในหลวง เรื่องการตั้งใจเรียนหนังสือเป็นคนดีต่อสังคม รักครอบครัว
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  เบญจพร ช่างฉลาด (ID: 20506)
Answer:
ข้าพเจ้าจะทำความดีถวายในหลวง เรื่อง ตั้งใจเรียน เป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมและครอบครัว
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ชินณุษา กาชู (ID: 20505)
Answer:
ข้าพเจ้าจะทำความดีถวายในหลวง เรื่อง การเรียน คือจะตั้งใจเรียนให้มากขึ้น กว่าเดิม เพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไปตามลำดับ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ศุทธิพงษ์ พูนกิต (ID: 20504)
Answer:
ปลูกต้นไม้
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ปริญญา องค์ทอง (ID: 20503)
Answer:
ปลูกต้นไม้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  กมลชนก เดชมงคลเจริญ (ID: 20502)
Answer:
เป็นคนดีของสังคม พ่อแม่ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วมซื่อสัตย์ คอยช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเท่าที่จะช่วยได้ และไม่ต้องการสิง่ตอบแทนใดๆ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  นงลักษณ์ จาดอุไร (ID: 20501)
Answer:
เชื่อฟังพ่อแม่ คอยช่วยเหลือท่านเท่าที่ จะทำได้ตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  แก้วตา ระเบียบดี (ID: 20500)
Answer:
ตั้งใจเรียนหนังสือ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ประภาศรี เพชร์แสง (ID: 20499)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ และจะช่วยพัฒนาสังคมเท่าที่ทำได้
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  สุวิสา ทองมณี (ID: 20498)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  กาญจนา ทองอินทร์ (ID: 20497)
Answer:
ตั้งใจเรียน และทำตนเองใหเป็นประโยชน์ต่อสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  อำภา เจริญส่ง (ID: 20496)
Answer:
จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และจะตั้งใจเรียนหนังสือในระดับชั้นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  พนิดา ชนะพันธุ์ (ID: 20495)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือและจะเป็นตัวอย่างที่ดี ให้แก่ประชาชน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  พายุ โพธิ์นอก (ID: 20494)
Answer:
ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะไม่สูบบุหรี่ไม่ขับรถเสียงดังในที่ชุมชน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  คมสันต์ ท่าสร้าง (ID: 20493)
Answer:
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  นัฐพงศ์ สิงรสราช (ID: 20492)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนให้ดี จะเป็นคนดีต่อประเทศ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ยุทธนา สุขเกษม (ID: 20491)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  สำรวย บัวประเสริฐ (ID: 20490)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  มานพ การัมย์ (ID: 20489)
Answer:
เก็บขยะตามที่สาธารณะถ้าพบเห็น
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ศราวุฒิ มะกรูดอินทร์ (ID: 20488)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ธีรวัฒ นวมจิตร (ID: 20487)
Answer:
ผมจะเรียนให้สูงที่สุด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ชัยธร จำเนียมบุญ (ID: 20486)
Answer:
ผมจะเป็นคนดี ผมจะเรียนให้สูงที่สุด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ไพโรจน์ อุทา (ID: 20485)
Answer:
ปกป้องสถาบัน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ชานนท์ สิงห์ยัง (ID: 20484)
Answer:
ช่วยพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น เก็บขยะในที่ต่างๆ เป็นต้น
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  กฤษณะ เกิ่งประเทศ (ID: 20483)
Answer:
ผมจะเป็นคนดีของสังคมและคนดีของพ่อแม่ ตั้งใจเล่าเรียนให้มากขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  อนุรักษ์ เย็นน้ำ (ID: 20482)
Answer:
ทำตัวให้เป็นประโยค
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  นนทวัฒน์ ตันพงษ์ (ID: 20481)
Answer:
ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เพราะผมไม่อยากเห็นพ่อแม่เหนื่อย
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  สุประดิษฐ์ วินธิมา (ID: 20480)
Answer:
ทำป้ายรณรงค์ รักษาควรมสะอาดไปติดตามหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านสะอาด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ลัดดา สุดเอก (ID: 20479)
Answer:
ข้าพเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตบนโลก เพื่อที่ได้มีประเทศชาติที่ดี
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  วิวัฒน์ รักศรี (ID: 20478)
Answer:
เรารักชาติศาสนา เพื่อในหลวง เราจะไม่เสพยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  วีระยุทธ มาตรมงคล (ID: 20477)
Answer:
ผมจะเป็นคนดีของพ่อแม่จะไม่ให้ท่านเสียใจเพราะผมอีกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)
จำนวนโหวต: 0

  แสนกล้า นีละศรี (ID: 20476)
Answer:
ผมอยากเป็นคนดีเพื่อพ่อแม่และในหลวงลัเพื่อชาติของตนเอง อย่าทำความชั่วต่อประเทศชาติ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)
จำนวนโหวต: 0

  วิตติธัช สุดสอาด (ID: 20475)
Answer:
ผมจะเรียนให้จบและจะไม่เป็นภาระของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)
จำนวนโหวต: 0

  นายภรัญญ ศุกรเรมกิจ (ID: 20474)
Answer:
1) ตั้งใจเรียน 2) เป็นเด็กดี
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  ด.ญ.วรัญญา ผาสุข (ID: 20473)
Answer:
หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นเด็กดีของทุกคนในครอบครัว
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.ศิริกัลยา หงษ์สุวรรณ (ID: 20472)
Answer:
หนูจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.กรองทอง มีบุญ (ID: 20471)
Answer:
เรื่องสมาธิในการจดจ่อในการเรียนให้มากและมีสมาธิในการควบคุมอารมณ์กับพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  นายสุเมธ เพ็งศรี (ID: 20470)
Answer:
จะช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระภายในบ้าน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  นายชินวัตร รอดพงชา (ID: 20469)
Answer:
จะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  นายวััขริศ หาญเม่ง (ID: 20468)
Answer:
ตั้งใจเรียน ไม่โดดเรียน เล่นเกมส์อะไรให้น้อยลง
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  ด.ช.ชิณวัฒน์ วิสุทธิธรรม (ID: 20467)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปรับปรุงตัวของข้าพเจ้าให้ดีขึ้น ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนและปรับนิสัยให้ดีขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  นายขจรศักดิ์ สัปปทน (ID: 20466)
Answer:
จะทำความดีเพื่อถวายในหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  นายอัญจยุทธ สุนันต๊ะ (ID: 20465)
Answer:
ให้คนไทยทำอย่างเรา จะได้รู้สึกดีขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  นายอมรเทพ เครือคุ้มญาติ (ID: 20464)
Answer:
ผมจะปรับปรุงโดยการไม่ทิ้งขยะ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.ปาริชาติ โกษีโรจน์ (ID: 20463)
Answer:
1) ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของเขา 2) ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.ชลลดา ศุภธรรมกิจ (ID: 20462)
Answer:
1) ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังคำสั่งของผู้ใหญ่ 2) ข้าพเจ้าจะพยายามนั่งสมาธิทุกวัน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  นายธนพร ตั้งมโนธรรม (ID: 20461)
Answer:
ผมจะปรับปรุงตังเอง ผมจะตั้งใจเรียน ผมจะไม่เถียงพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จำนวนโหวต: 0

  ขวัญพร ประวัง (ID: 20460)
Answer:
จะเป็นศิษย์ที่ดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  พงษกร อัมระปาล (ID: 20459)
Answer:
ผมจะทำความดีถวายพ่อหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  มารุต คชบาง (ID: 20458)
Answer:
เป็นเด็กดีของพ่อแม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  มานพ ชูวงษ์ (ID: 20457)
Answer:
จะเป็นคนดี จะตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  วสันต์ธีรี ปรุงสุข (ID: 20456)
Answer:
จะเป็นคนดีและจะตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ธำรงศักดิ์ เอื้อดี (ID: 20455)
Answer:
ไม่ดูดบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา เพราะเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรนำเข้าร่างกาย
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ปิระวัฒน์ กลิ่นดอกจันทร์ (ID: 20454)
Answer:
ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ทุกวันเลย
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ดรุณี พินิชชวนชม (ID: 20453)
Answer:
มีคุณธรรมและจะมีจิตรสำนึกที่ดี
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  อารีรัตน์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ (ID: 20452)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  พรรณาภา อวยพร (ID: 20451)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ณัฐวุฒิ คุ้มครอง (ID: 20450)
Answer:
เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  นรินทร์ คงสิน (ID: 20449)
Answer:
จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติไม่คอรัปชั่น และไม่ส่งเสริมคนที่เอารัดเอาเปรียบประเทศ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  เจนณรงค์ พ่วงศรี (ID: 20448)
Answer:
ตั้งใจเรียน เชื่อฟังพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ภาสกร สุนทรศร (ID: 20447)
Answer:
เป็นคนดี ตั้งใจเรียนและเป็นพลเมืองดีในสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ภัทรพล นวลดี (ID: 20446)
Answer:
ผมจะไม่กินบุหรี่ ดูดเหล้า
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ศศิพงศ์ ศรีวานิช (ID: 20445)
Answer:
เป้นคนดีของประเทศชาติ และสังคม และพ่อแม่ ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ และไม่มั่วสุมเสพสิ่งเสพติด ตั้งใจเรียนหนังสือ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  สันติรวี แสนคำ (ID: 20444)
Answer:
ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศชาติในอีกต่อไปและเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  บุญฑริ ชูกุล (ID: 20443)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเดินรอยตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว และตั้งใจเรียนใฝ่หาความรู้นำความรู้มาพัฒนาประเทศไทยตลอดไป
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  สุภาวรรณ ขาวบริสุทธิ์ (ID: 20442)
Answer:
จะตั้งใจเรียน และเป็นคนดีของพ่อแม่ในหลวงและคุณครูเพื่อสังคม และหนูขอให้พระเจ้าอยู่มีสุขภาพแข็งแรงมากๆค่ะ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  เจนจิรา วงศ์ชู (ID: 20441)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นคนดีของพ่อแม่ และประเทศชาติ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  รุ่งโรจน์ เต็งเติมวงศ์ (ID: 20440)
Answer:
ผมจะตั้งใจเรียนหนังสือ และจะเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  จุรีพร ชะอุ่ม (ID: 20439)
Answer:
จะเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมของสังคมทำแต่สิ่งดีๆ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  วันนิภา พึ่งศรี (ID: 20438)
Answer:
จะช่วยเหลือผู้อื่น และจะช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ศรนรินทร์ โต๊ะทอง (ID: 20437)
Answer:
จะเป็นคนดีของพ่อแม่และจะตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  ชูเกียรติ โพธ์จันทร์ (ID: 20436)
Answer:
ผมจะเป็นเด็กดี จะช่วยงานโรงเรียนทุกอย่าง ทำบุญกุศลให้มากขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
จำนวนโหวต: 0

  คุณกนก พลดงนอก (ID: 20435)
Answer:
ผมจะทำความดีด้วยปลูกต้นไม้ให้ในหลวงได้ภูมิใจว่าหนูรักในหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อง กทม.
จำนวนโหวต: 0

  เชาวรินทร์ โกทองเจริญ (ID: 20434)
Answer:
ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเป็นสิ่งไม่ดี
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)
จำนวนโหวต: 0

  วสุธา คงรัมย์ (ID: 20433)
Answer:
ผมจะทำควาดีคือไม่ทำให้สังคมวุ่นวาย และช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านครับ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)
จำนวนโหวต: 0

  สุวนันท์ เนียมหอม (ID: 20432)
Answer:
ข้าพเจ้าจะไม่ก่อความวุ่นวายให้แก่สังคม และจะเป็นคนดีของคนไทยทั่วประเทศ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  วริญญา ปัญญานนท์ (ID: 20431)
Answer:
หนูจะช่วยลดพลังงานดลกร้อนและเป็นคนดีของสังคมตลอดไป
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  อรอนงค์ พลเสนา (ID: 20430)
Answer:
เราจะเป็นคนดีของสังคม และเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ และรู้จักอดออมและใช่จ่ายอย่างประหยัด
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  มณีรัตน์ จูเผื่อน (ID: 20429)
Answer:
เราจะเป็นคนดีของสังคมและเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  อัมพาภรณ์ พรหมกสกร (ID: 20428)
Answer:
เปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อง ถวายพ่อด้วยความดีครับ
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ทิภพร บุญเจียม (ID: 20427)
Answer:
ข้าพเจ้าจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี จะช่วยชี้แนะให้ผู้อื่นทำความดี ปลูกจิตสำนึกที่ดีมีมารยาทให้ตนเอง ถ้าสังคมมีเรื่องอะไรที่ข้าพเจ้าจะช่วยสังคมได้
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  สิรินภา ตรียาวณิชย์ (ID: 20426)
Answer:
จะเปลี่แปลงตัวเองใหม่ คือ จะตั้งใจเรียน และเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ญานิกา เข็มทอง (ID: 20425)
Answer:
จะตั้งใจเรียนหนังสือ และจะเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

  ดญ.สุวนันท์ จ้อยกลิ่น (ID: 20424)
Answer:
เป็นคนดีของสังคมตลอดไป
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนโหวต: 0

  ดญ.วารุณี ไววิ่งรบ (ID: 20423)
Answer:
เรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น ปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาจับขายหรือทานเองไม่ต้องไปซื้อในตลาดให้ฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่าย
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนโหวต: 0

  สุธิดา ก้องอัมพร (ID: 20422)
Answer:
จะตั้งใจเรียน หนังสือและจะเป็นคนดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
Company:
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
จำนวนโหวต: 0

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106]