Search (By Name, E-mail or Answer)
มีหัวข้อทั้งหมด 26421 คำมั่นสัญญา /แสดงหน้าละ 250 หัวข้อ

  fon (ID: 6671)
Answer:
บ้านสวน
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)
จำนวนโหวต: 2

  momofon (ID: 6670)
Answer:
king
Age:
60
Country:
Thailand
University:
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)
จำนวนโหวต: 0

  วราภรณ์ เศรษฐพฤกษา (ID: 6669)
Answer:
ตั้งใจทำงานให้มากขึ้น คงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จำนวนโหวต: 0

  นายสิทธา บุญประจวบ (ID: 6668)
Answer:
ไม่สูบบุหรี่แล้ว คนข้างเคียงไม่รำคาญ ทุกคนดีใจ
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
กรมชลประทาน
จำนวนโหวต: 0

  Dimpel (ID: 6667)
Answer:
จะพยายามไม่พูดโกหก จะเป็นคนดีของสังคม จะตอบแทนคุณแผ่นดินให้มากกว่านี้เท่าที่จะทำได้ จะซื่อสัยต์จงรักภักดีต่อในหลวงตลอดชัวิตจะหาไม่
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  วนิดา ศรีสุขสันต์ (ID: 6666)
Answer:
ดูแลตนเองและครอบครัวไม่ให้เป็นภาระสังคม ทำงานและร่วมช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตามกำลังเท่าที่จะทำได้
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ramida thamma-u-pathum (ID: 6665)
Answer:
be good think good
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก.sq architects and planner
จำนวนโหวต: 0

  Ms. Mam (ID: 6664)
Answer:
Change my bad habit-lazy, lie and improve my mid to be higer.
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Nantanat Vacharapichart (ID: 6663)
Answer:
การแบ่งปันจากภายในครอบครัว ให้กับสังคมที่อยู่รอบตัว ด้วยการให้ ให้ความรัก ให้สิ่งที่เราสามารถเพิ่มรอยยิ้ม และสิ่งของที่ทำให้คนที่ด้อยโอกาสกว่าได้รับที่เป็นความจำเป็นในการดำรงชีพ
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ธนยศ เทพพิชัยยานนท์ (ID: 6662)
Answer:
จะใกล้ชิดลูกและครอบครัวให้มากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ตำรวจแห่งชาติ
จำนวนโหวต: 0

  จุฬาภรณ์ สิงห์แป (ID: 6661)
Answer:
รักษาศีล 5 ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ปลัด-กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนโหวต: 1

  เสกสรร สุวรรณดี (ID: 6660)
Answer:
เปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองนิสัยไม่ดี และจะเป็นคนดีของชาติของสังคม ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บจก.กิจเจริญไทยอุบล
จำนวนโหวต: 1

  ployrat souruan (ID: 6659)
Answer:
จะคิดดีก่อนทำดี มีความรับผิดชอบ
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Dunghatai Nakornlum (ID: 6658)
Answer:
เป็นคนดีตลอดไป และจะดูแล พ่อขแม่ รับผิดชอบต่อคนในครอบครัว
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ชุติมา กุลวัฒน์ (ID: 6657)
Answer:
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
กองทัพอากาศ
จำนวนโหวต: 1

  สมชาย ดวงสุดา (ID: 6656)
Answer:
จะซื่อสัตย์ สุจริต ต่อองค์ก่อและเพื่อร่วมงานทุกคน
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
จำนวนโหวต: 0

  เสาวลักษณ์ มาฉิม (ID: 6655)
Answer:
จะขอสวดมนต์ ขอพรให้พ่อหลวงทรงหายจากอาการประชวร อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดไป
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
จำนวนโหวต: 0

  anusorn (ID: 6654)
Answer:
เปลี่ยนตนเองใหดีกว่าเดิม
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Vanit Nimphuck (ID: 6653)
Answer:
We will be more diligent care and parents to better.
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บจก.Strang LPP (Thailand) Ltd.
จำนวนโหวต: 0

  Chanachon Pruchayahmaytha (ID: 6652)
Answer:
My money use behavior from luxurism to moderative behavior from the express of my Majistry The King.
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
Humanica Co,Ltd;
จำนวนโหวต: 0

  นาง สมพร กิจบุญศรี (ID: 6651)
Answer:
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  วัฒนศิริ มาฉิม (ID: 6650)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคม
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
จำนวนโหวต: 1

  สมนึก เพ็งพะลา (ID: 6649)
Answer:
จะสอนตัวเองและลูกให้รักแผ่นดิน
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
จำนวนโหวต: 0

  Suda Somsuanjit (ID: 6648)
Answer:
to be a good mother.
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บ.โรงแรมราชาออคิด จำกัด
จำนวนโหวต: 0

  วนิสา ดอนเหนือ (ID: 6647)
Answer:
เป็นคนดีของสังคม โดยถือศีล 5 ข้อ ให้ได้ครบ
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
กองทัพอากาศ
จำนวนโหวต: 4

  oonarnan ananthanaphat (ID: 6646)
Answer:
to do everything is good and better, better, better... to the best
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  นายชยภัทร ได้รูป (ID: 6645)
Answer:
เป็นคนดีทุกที่ ทุกเวลา ตลอดไป
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บจก.อัมสัมคอนส์
จำนวนโหวต: 1

  น้ำฝน เพ็ชรบุญมี (ID: 6644)
Answer:
จะเป็นดีต่อครอบครัวและสังคม
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
จำนวนโหวต: 0

  wanisa donnua (ID: 6643)
Answer:
Good people in Thailand and in the world.
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
กองทัพอากาศ
จำนวนโหวต: 0

  อานพ รางชางกูร (ID: 6642)
Answer:
จะไม่เถียงพ่อแม่
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก.พรีเมี่ยมอิควิปเม้นท์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
จำนวนโหวต: 3

  อิทธิพัทธ์ สุยะ (ID: 6641)
Answer:
ดูแลคนในครอบครัวอย่างดีที่สุด ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมเมื่อมีโอกาส และจะเคารพปกป้องสถาบันสูงสุดด้วยหัวใจ
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล.)
จำนวนโหวต: 0

  MR.Santhad Sriphonthong (ID: 6640)
Answer:
Do the right things especially following the speech of Bhudda.
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ปลัด-กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนโหวต: 1

  Araya Sutthisri (ID: 6639)
Answer:
ทำความดีให้มากขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  peerasak (ID: 6638)
Answer:
ตั้งใจอ่านหนังสือให้มากที่สุด
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.นเรศวร (มน.)
จำนวนโหวต: 1

  Ketsirin Ketkowit (ID: 6637)
Answer:
นับจากนี้จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น จะใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยเอาพ่อหลวงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Sasinunt Prayoonsuk (ID: 6636)
Answer:
i have changed my behaviour for a couple of time after studied Dhamma and more studied The Royal's duties. for the time being the sufficiency economy is the way of life and tried to teach my only one daughter to love the Royal Family, Gratitude for her mother's land and manage her life style as sufficiency economy. She is o.k. with my teaching and i expected that she will continue my teaching to her new generation in the future.
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Chalery Kammark (ID: 6635)
Answer:
Do the best as I can do.
Age:
60
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Choktawee Kirirattana (ID: 6634)
Answer:
รักษาสมดุลย์ ของชีวิตและธรรมชาติให้ลงตัว
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  cholthicha (ID: 6633)
Answer:
จะตั้งมั่นในความดีเพื่อในหลวงของเรา
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Phakawan Wongpetanan (ID: 6632)
Answer:
I will change myself for good people
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.ขอนแก่น (มข.)
จำนวนโหวต: 1

  จิรัฏฐ์ (ID: 6631)
Answer:
จะพยายามถือศีล 5 ให้ได้ทุกวันค่ะ
Age:
51-60
Country:
Thailand
Company:
บจก.ซีเอ็นเอ็นรับเบอร์
จำนวนโหวต: 1

  ธนาำำภา ลิมปิตะวัฒน์ (ID: 6630)
Answer:
พยายามหาทางแสงสว่างให้กับชีวิต ทำในสิ่งที่ดี คิดดี ทำดี พูดดี เพือความสงบสุขแห่งใจ เวลาว่างจะไปปฏิบัติธรรมเพื่อเรียนรู้สัจธรรม ธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ และพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ใช้เวลาให้มีค่ามากที่สุดแม้แต่เสี้ยวของวินาทีก็ตาม เพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และนำสิ่งที่เรียนรู้นำไปใช้ ประยุกต์กับชีวิตประจำวัน จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดเป็นคน
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Woramet Unguldee (ID: 6629)
Answer:
ผมจะเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ ผมจะไม่ทำเสียงดุใส่แม่อีกแล้ว จะทำให้แม่มีความสุข จะพยายามศึกษาเล่าเรียนให้จบเพื่อให้แม่ไม่ต้องทำงานหนักอีก อยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้าง ถึงผมจะไม่มีพ่อ ผมก็จะทำเพื่อแม่และพ่อของผมถึงแม่และพ่อจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ท่านทั้งสองก็ให้กำเนิดผมขึ้นมา ผมจะต้องทำตัวเป็นคนดี และดูแลแม่ให้ได้ในปัจจุบันและอนาคต
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.อีสเทิร์นเอเชีย (มวอ.)
จำนวนโหวต: 1

  หทัยรัตน์ เดชะปรากรม (ID: 6628)
Answer:
พยายามระงับความโกรธ และมีสติรู้ทันอารมณ์
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.รัฐมนตรี-กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนโหวต: 0

  watcharawipat silaparatana (ID: 6627)
Answer:
save energy for my Thailand and my KING
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ไพลิน (ID: 6626)
Answer:
จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ซื่อสัตย์ ขยัน ไม่คดโกง จะเป็นคนคนหนึ่งในสังคม ที่จะไม่เห็นแก่ตัว เพื่อให้ประเทศของเราน่าอยู่ขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.กรุงเทพ (มกท.)
จำนวนโหวต: 1

  suwattana nantavarothai (ID: 6625)
Answer:
good mother and help all people
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  SRATTRA LENGPAIBOON (Acting Sub Lt.) (ID: 6624)
Answer:
ผมจะตั้งใจเรียนให้จบปริญญาโท แล้วสมัครเป็นอาจารย์สอนหนังสือ ผมจะทำให้เด็กๆ เป็นคนดีในสังคม โดยที่ผมก็จะเป็นคนดีในสังคมเช่นกัน
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
จำนวนโหวต: 3

  abhilaksana attariya (ID: 6623)
Answer:
จะนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และจะอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีของสังคมและรักแผ่นดินเกิด
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Krittaya Wongsie (ID: 6622)
Answer:
Share & Care to all as I can
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บจก. The Spa Resort Chiang Mai
จำนวนโหวต: 1

  Karnrawee Naratham (ID: 6621)
Answer:
จะทำทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุข แต่จะต้องไม่ทำให้ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติเดือดร้อน
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร์
จำนวนโหวต: 4

  นายประยุตต์ บุญญาศิริ (ID: 6620)
Answer:
I 'll quit cigaratte.
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (รัฐวิสาหกิจ)
จำนวนโหวต: 1

  นายประยุตต์ บุญญาศิริ (ID: 6619)
Answer:
I 'll quit cigaratte.
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (รัฐวิสาหกิจ)
จำนวนโหวต: 1

  naetipat (ID: 6618)
Answer:
จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ให้มากที่สุด
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 3

  Pailin Klinkesorn (ID: 6617)
Answer:
will have Strong heart
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  naetipat (ID: 6616)
Answer:
no i have
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ณัฐภัสสร ภัทรพรเวโรจน์ (ID: 6615)
Answer:
จะอยู่แบบพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ คิดดี ทำดี พูดดี
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  ดรัณภพ อมรรัตนพรรณ (ID: 6614)
Answer:
Change to be a better man
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ส่องหล้า (ID: 6613)
Answer:
เปลี่ยนจากคนใจร้อนให้ใจเย็นมากขึ้น ขยันทำงานให้มากขึ้นๆ ประหยัดมากขึ้น และรักตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
กองทัพบก
จำนวนโหวต: 1

  Chanakan Siriwannangkul (ID: 6612)
Answer:
จะทำทุกอย่างที่สามารถช่วยให้ในหลวงไม่เหนื่อยมากที่สุด ถึงจะเป็นพลังเล็กก็จะทำอย่างสุดกำลัง ทำดีให้ถึงที่สุด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Thanaporn Sukchote (ID: 6611)
Answer:
start changing from myself
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  chavala pongkhunt (ID: 6610)
Answer:
ยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นคนไทยที่ดี ไม่เป็นภาระต่อสังคม ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรเมือ่ทำได้ ไม่ละเลยการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไป ขอถวายพระพรให้พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บจก.matching studio
จำนวนโหวต: 1

  Chutamart Thaweephon (ID: 6609)
Answer:
ทำตัวเป็นคนดี จะดูแลเอาใจใส่พ่อให้มากกว่านี้ จะต้องทำให้พ่อสุขสบายให้ได้ จะไม่ขี้เกียจ ผลัดวันประกันพรุ่งอีกแล้ว ไม่ดินพอกหางหมู สัญญาว่าจะทำให้ได้
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.แม่โจ้ (มจ.)
จำนวนโหวต: 3

  Utsana (ID: 6608)
Answer:
change everything for my family and my contry
Age:
31-40
Country:
United Kingdom
จำนวนโหวต: 0

  somporn sathuparp (ID: 6607)
Answer:
จะพยายามรักษาศีลห้า จะดูแลบุพการีและครอบครัวให้มีความสุข จะรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม/ประเทศชาติ และจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเกล้า
Age:
51-60
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ปลัด-กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนโหวต: 0

  Miss Somying Prampree (ID: 6606)
Answer:
I'll take care everybody in my family the best.
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  chanakan siriwannangkul (ID: 6605)
Answer:
เปลี่นเเปลงตัวเอง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Nonglak Boonpasart (ID: 6604)
Answer:
จะรักษาศีล5ให้มั่น และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่าที่จะทำได้
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Siriporn Sappyaprapa (ID: 6603)
Answer:
ฝึกเป็นผู้ระงับความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ เมื่อมีอะไรที่มากระทบแล้วทำให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ ฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ เพื่อไม่ให้อารมณ์มาครอบงำสติเรได้ค่ะ
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
จุฬาลงกรณ์ (จฬ.)
จำนวนโหวต: 0

  Tawanrat (ID: 6602)
Answer:
ตั้งใจทำงาน ดูแลเด็ก สอนเด็กให้เป็นคนดี
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  Nalintip Pinijpattaraklun (ID: 6601)
Answer:
I must change myself with give respect to five commandments for my king and my motherland.
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  Titaporn (ID: 6600)
Answer:
จะเป็นคนดีของพ่อและแม่ จะแบ่งเบาภาระของพ่อกะแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นางสาวนันทรัตน์ ชุมนุมพร (ID: 6599)
Answer:
ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม จะรับราชการด้วยความสุจริต ให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
ศาลยุติธรรม
จำนวนโหวต: 0

  sunantha THONGCHAI (ID: 6598)
Answer:
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ไม่ใจร้อน
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Peerya Rohitrattana (ID: 6597)
Answer:
จะสวดมนต์ถือศีลให้บริบูรณ์
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 4

  Apatcha Choopan (ID: 6596)
Answer:
ดูแลครอบครัวและสังคม
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
องค์กรภาครัฐอื่นๆ
จำนวนโหวต: 0

  วรางคณา วงษ์หา (ID: 6595)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคม ไม่ทำร้ายสังคม
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  Chonthicha (ID: 6594)
Answer:
I will work hard on my study. Be a good student. respect to mom, dad, and teacher. And I will help other people when they need help. :]
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  Kanjana Buaniam (ID: 6593)
Answer:
idea
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ปลัด-กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนโหวต: 1

  กรัณย์ กำสมุทร (ID: 6592)
Answer:
จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี รักครอบครัว
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  wchiraporn Lan-Oun (ID: 6591)
Answer:
เป็นคนดีของสังคม
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ปิยะชีพ วัชโรบล (ID: 6590)
Answer:
เปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ขิราษฎรใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ให้พึงพาตนเองกับธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบชีวะภาพ
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.bluesingha.org
จำนวนโหวต: 1

  Miss.Sukanya Niyomchuen (ID: 6589)
Answer:
เปลี่ยนแปลงตนเองก่อน จึงค่อยเปลี่ยนแปลงผู้อื่น สิ่งที่ต้องการ อยากเห็นคนไทยทุกๆคนรักกัน
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.รัฐมนตรี-กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนโหวต: 0

  Pichet (ID: 6588)
Answer:
Healty mind.
Age:
41-50
Country:
Thailand
University:
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรอย.)
จำนวนโหวต: 1

  นายนิรันดร แซ่ก๊ก (ID: 6587)
Answer:
กระผมจะเป็นคนดีของสังคม...ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและประเทศชาติ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 29

  Rutchada Rungrungruttanachai (ID: 6586)
Answer:
I'll keep being a good person, a good friend and a good member of a family as long as i am alive. and I will do good things for other people as much as i can do.
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Ratanaporn Ngoasaengtham (ID: 6585)
Answer:
ขอสัญญาว่าต่อไปนี้จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และทำบัญชีรายรับรายจ่าย ก่อนหน้านี้ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บออม ไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่าย ได้ค่าขนมมาก็ใช้ซื้อของไม่มีประโยชน์
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.ราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)
จำนวนโหวต: 0

  Patsaya (ID: 6584)
Answer:
ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดี จะใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างที่ในหลวงสอนค่ะ รักและเทิดทูลในหลวงมาก ๆ เห็นในหลวงไม่ว่าจะในทีวี รู้สึกตื้นตันน้ำตาจะไหลทุกครั้ง ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ลัคนา ลาวรรณ (ID: 6583)
Answer:
จะขอเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Pitsanu Ripong (ID: 6582)
Answer:
Love King
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
กรมการปกครอง
จำนวนโหวต: 0

  krittika ponharn (ID: 6581)
Answer:
จะประหยัดทุกอย่างที่ประหยัดได้ ไม่ใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย เช่น ประหยัดกระดาษ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ เป็นต้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนโหวต: 0

  Tong (ID: 6580)
Answer:
จะเครียดกับเรื่องต่างๆให้น้อยลง เข้าใจคนอื่นมากขึ้น พยายามทำอะไรด้วยความมีสติอยู่เสมอ เป็นคนดีของสังคม
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.กานต์รวี แก้วสมุทร (ID: 6579)
Answer:
1.จะไม่ไปทำงานสายอีกแล้วค่ะ 2.จะยิ้มให้กับทุกคน 3.จะไม่เถียงพ่อแม่ค่ะ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บจก.เงินเอนก
จำนวนโหวต: 1

  Nawapron Thaneewat (ID: 6578)
Answer:
จะตั้งใจเรียนให้จบแล้วหางานที่สุจริตทำ ดูแล พ่อแม่ และน้องชาย เป็นคนดีของสังคม ค่ะ
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  นรเศรษฐ์ จิวประสาท (ID: 6577)
Answer:
เปลี่ยนนิสัยไม่ดีบางส่วนให้ดีกว่าเดิม จะรักภักดีในหลวงสุดหัวใจ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
HMC
จำนวนโหวต: 1

  bussaba wongaraya (ID: 6576)
Answer:
ใจเย็นลง และแบ่งปันคนอื่นมากขึ้นค่ะ
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
clearwall co., ltd.
จำนวนโหวต: 0

  paweena phermphol (ID: 6575)
Answer:
เป็นคนดีของทุกๆคนเพิ่มขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บจก.เอ็นเนอยีอินโนเวชั่น
จำนวนโหวต: 2

  ranida sumritphothong (ID: 6574)
Answer:
จะตั้งตนอยู่ศีลธรรม
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ปลัด-กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนโหวต: 1

  pichayada (ID: 6573)
Answer:
ออกกำลังกายลดความอ้วน
Age:
51-60
Country:
Thailand
Goverment:
กรมอนามัย
จำนวนโหวต: 1

  Kessaree Marnee-in (ID: 6572)
Answer:
รักและช่วยเหลือ คนและสังคมที่อยู่รอบตัว
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 3

  wanna khrutkaew (ID: 6571)
Answer:
จะไม่เป็นคนเกียจคร้าน
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก.สยาม ท็อปเทค แอร์
จำนวนโหวต: 2

  Chatkaew Poonthong (ID: 6570)
Answer:
จะใช้ชีวิตแบบพอเพียง จะช่วยประหยัดพลังงาน
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บจก.บ้านไร่-รีสอร์ท
จำนวนโหวต: 5

  เสาวนีย์ (ID: 6569)
Answer:
จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
หจก. ว. สุรพรรณทรานสปอร์ต
จำนวนโหวต: 18

  sumana sukanit (ID: 6568)
Answer:
forgive and save the world in all ways
Age:
51-60
Country:
Thailand
Company:
บจก.เจซี เดอโก (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนโหวต: 2

  nanthana pichaipattanasopon (ID: 6567)
Answer:
Be the best for whatever role I take
Age:
51-60
Country:
Thailand
University:
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
จำนวนโหวต: 10

  จงกล อุดมวงศ์ทิพากร (ID: 6566)
Answer:
จะยอมรับฟังความคิดเห็นและคำพูดของคนรอบข้างมากขึ้น โดยไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลาง
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นางกัญญา เชื้อเงิน (ID: 6565)
Answer:
ดูแลครอบครัว สอนให้ลูกสาวเป็นคนดีของสังคม ดูแลแม่และพี่น้องให้มีความสุข รวมทั้งตั้งใจปฎิบัติงานราชการที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ปลัด-กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนโหวต: 1

  เพ็ญแข เอี่ยมนิรัตน์ (ID: 6564)
Answer:
ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ธนัสพร จันทร์ทรงกลด (ID: 6563)
Answer:
อารมณ์ และ เหตุผล
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก.แอมโปเทรด
จำนวนโหวต: 0

  Nichanach Katemukda (ID: 6562)
Answer:
Good people
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
จำนวนโหวต: 7

  sutee boonla (ID: 6561)
Answer:
จะซื่อสัตย์ต่ออาชีพ และครอบครัว ประเทศชาติ
Age:
41-50
Country:
Thailand
University:
จุฬาลงกรณ์ (จฬ.)
จำนวนโหวต: 0

  supinyo musiprom (ID: 6560)
Answer:
เป็นคนดีของสังคมอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองตามเศรษฐกิจพอเพียง
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Isaree (ID: 6559)
Answer:
ตั้งใจทำความดี และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
Age:
60
Country:
Thailand
Company:
Centera Beach Hotel Co.,Ltd.
จำนวนโหวต: 0

  Atchara Ruenjeen (ID: 6558)
Answer:
I'll do a good thing all of my life for my King
Age:
21-30
Country:
Netherlands
จำนวนโหวต: 0

  Kamontip Visetudorn (ID: 6557)
Answer:
เปลี่ยนความคิด
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Piyarak Sutthanun Ghosh (ID: 6556)
Answer:
I would like to be a woman who can speak and writing English as King. He is my inspiration for my life.
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
จำนวนโหวต: 0

  pachamon dhananimit (ID: 6555)
Answer:
be unselfish, be cmopassionate, think positively, do own duties, and preserve human rights, participate in social sharing activities.
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พงศ์พัฒน์ ขันธเขตต์ (ID: 6554)
Answer:
เป็นคนดีของสังคม
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
กองทัพบก
จำนวนโหวต: 1

  นัชชา เอี่ยมยัง (ID: 6553)
Answer:
จะตั้งใจเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บจก.พรีเมี่ยมอิควิปเม้นท์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนโหวต: 2

  กิตติ บัวอินทร์ (ID: 6552)
Answer:
จะลดการดื่มเหล้าและเบียร์ให้น้อยลง
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก.พรีเมี่ยมอิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนโหวต: 0

  ชัญญาวีร์ (ID: 6551)
Answer:
การใช้เงิน-ความใจร้อน
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
องค์กรภาครัฐอื่นๆ
จำนวนโหวต: 2

  Hathaitip Chodkuntod (ID: 6550)
Answer:
เปลี่ยนบุคลิกภาพ นิสัยที่แย่ๆ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ปลัด-กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนโหวต: 1

  Patcharee Panyangnoi (ID: 6549)
Answer:
My will is good. And know oblivion
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นิรุช สุวรรณคง (ID: 6548)
Answer:
สวดมนต์ทุกวันให้นายหลวงทรงมีพระพลามัยแข็งแรง ไม่ก่อความวุ่นวายให้กับสังคมไทย
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  มยุรี (ID: 6547)
Answer:
เป็นแม่ที่ดีของลูก ครอบครัวอบอุ่น ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ช่วยสังคม
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ปลัด-กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนโหวต: 0

  ดวงพร รัตน์เรือง (ID: 6546)
Answer:
จะขยันมากกว่าเดิม จะพยายามปรับตัวเป็นคนดีมากกว่านี้ มองดลกในแง่ดี คิดก่อนที่จะใช้จ่าย และช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่สามารถช่วยได้
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ธีรานุช พรหมออยู่ (ID: 6545)
Answer:
จะมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร และผู้ที่อ่อนแอกว่า
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นวรัตน์ ร่มไทร (ID: 6544)
Answer:
จะรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันอ่านหนังสือ ลดใช้ถุงพลาสติก
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  pieanjai Kumchan (ID: 6543)
Answer:
รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และตั้งใจทำความดี
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก.เอส พี วาย แมนเพาเวอร์แอนด์บิสสิเนส
จำนวนโหวต: 0

  ทักษ์ดนัย เทพสาง (ID: 6542)
Answer:
จะช่วยลดการใช้พลังงานทั้งหลายทั้งปวง เพื่อให้โลกน่าอยู่ขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  โสภา ธรรมสนิท (ID: 6541)
Answer:
ขอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและคนรักตลอดไป
Age:
51-60
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ปลัด-กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนโหวต: 1

  กษิดิศ สิทธิดำรง (ID: 6540)
Answer:
จะเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  paniya yingkong (ID: 6539)
Answer:
ทำดีเพื่อพ่อ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
จำนวนโหวต: 0

  นัฐกานต์ จันทสุวรรณ (ID: 6538)
Answer:
้เป็นคนดี ทิ้งขยะลงถัง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นงณภัทร พันธุ์งาม (ID: 6537)
Answer:
มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำสิ่งใดก็จะทำให้สำเร็จ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นันทิกานต์ ศรีพวาทกุึล (ID: 6536)
Answer:
จะเป็นคนดี ทำอะไรก็จะทำให้ดีที่สุด อย่างซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ส่วนร่วม ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ำใจ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พิชญ์ญาพร อธิคุณากร (ID: 6535)
Answer:
จะตั้งใจอ่านหนังสือ ปรับปรุงตัวเองให้ขยันมากกว่าเดิม ให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ทัศยวดี วชิรวัฒภ์ (ID: 6534)
Answer:
จะไม่ฟุ่มเฟือย ใช้เฉพาะในสิ่งที่จำเป็น ไม่ใช้ทิ้งขว้าง คิดทุกครั้งก่อนที่จะใช้ ขอบคุณทุกครั้งที่มีให้ใช้
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ญาณภัทร กิติญานทรัพย์ (ID: 6533)
Answer:
ใช้เงินให้น้อยลง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  saranya rittilert (ID: 6532)
Answer:
Be kind to everybody, either friends or enemy
Age:
51-60
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จีรติ จูชัง (ID: 6531)
Answer:
อ่อนน้อม ใช้เงินอย่างประหยัด และทำกิจกรรมที่จะช่วยรักษาโลก
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อิสรินทร์ คล่องแคล่ว (ID: 6530)
Answer:
ประหยัดไฟ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กิตติชัช ทองบัณฑิต (ID: 6529)
Answer:
มองโลกในแง่ดีมากขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  มนสิชา พุทธิพัฒนกุล (ID: 6528)
Answer:
จะเป็นคนดี ใจเย็น เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ริญญารัตน์ ธนรัตน์เสถียร (ID: 6527)
Answer:
ยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ ไม่พูดหยาบคาย
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  praewthip (ID: 6526)
Answer:
Change mylife to good for family and social
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ชลดา เจริญศรีรุ่งเรือง (ID: 6525)
Answer:
จะช่วยลดมลพิษ โดยการไม่รับถุงพลาสติก และจะใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และจะแยกทิ้งขยะตามประเภท
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ชนิตา โล่ห์สีทอง (ID: 6524)
Answer:
จะช่วยเหลือเพื่อนๆที่มีปัญหา
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นันทัชพร จิระวิชชาสกุล (ID: 6523)
Answer:
ข้าพเจ้าสัญญากับตัวเองว่า "จะพยายามไม่โม้ พูดมากในเวลาเรียน"
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ธนทัต วงศ์วิลาวัณน์ (ID: 6522)
Answer:
ใช้จ่ายอย่างประหยัด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ศศิภา แสนกล้า (ID: 6521)
Answer:
ทำตัวให้เป็นประโยชน์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พิมพ์ชญา เต่งภาวดี (ID: 6520)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีมากขึ้น ตั้งใจเวลาเรียน และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ลักษมณ์นารา ศริญญาวัจน์ (ID: 6519)
Answer:
ข้าพเจ้าจะขอร่วมแรงใจในการลดการใช้น้ำดี และถ้าจะใช้ให้ใ้ช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า จะร่วมบริจาคทานน้ำใจเป็นทุนการศึกษา ใจเย็นลง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ชินกฤต โพธิ์ศิริ (ID: 6518)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติต่อสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Attaporn Khaesawad (ID: 6517)
Answer:
Myself to good person
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.บูรพา (มบ.)
จำนวนโหวต: 0

  ภัทรภร วงศ์บุตร (ID: 6516)
Answer:
จะเริ่มจากการคิดดี ทำดี ำูดดี โดยเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วถึงแบ่งปันให้คนอื่นๆด้วย ทำตนเองให้ดีที่สุด เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้บ้าง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ปัทมภรณ์ บูรณสัจจะ (ID: 6515)
Answer:
จะทำดี คิดดี ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น เห็นใจผู้อื่น และตระหนักถึงผบที่ตามมาทั้งต่อผู้คน และสิ่งแวดล้อม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  JIRIPAT BUA-ON (ID: 6514)
Answer:
เราจะทำความดี ในทุกครั้งที่มีโอกาส
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
กรมการปกครอง
จำนวนโหวต: 0

  ปิยะ ดวงมณีรัตนชัย (ID: 6513)
Answer:
ยึดมั่นศีลธรรม เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกชาย
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  yuwadee (ID: 6512)
Answer:
Thinking and opinion and behavier
Age:
60
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Janyaporn Maitreejit (ID: 6511)
Answer:
จะพูดจาให้สุภาพ
Age:
60
Country:
Thailand
Company:
บจก.โจนส์ แลง ลาซาล
จำนวนโหวต: 0

  sirintra dathong (ID: 6510)
Answer:
เข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดี และกตัญญูต่อบิดามารดาจะเป็นลูกที่ดี และแม่ที่ดี
Age:
60
Country:
Thailand
Company:
บจก.ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนโหวต: 1

  wantana (ID: 6509)
Answer:
Give to other persons beside my family.
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  natchaya manomai (ID: 6508)
Answer:
Good mom for my sons.
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  สุธน จอกลอย (ID: 6507)
Answer:
อารมณ์เย็นลงกว่าเดิมมาก ๆ ไม่หงุดหงิด ใจร้อนเหมือนเดิม ไม่พูดจาว่าร้ายใครโดยไม่มีเหตุผล ทำบุญทำทานมากขึ้นกว่าเดิม
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บจก. บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย)
จำนวนโหวต: 0

  yhaveeporn phanphit (ID: 6506)
Answer:
จะพยายามไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเพราะเรา ถึงแม้ว่าจะช่วยชาติไม่ได้มาก แต่จะขอเที่ยวในเมืองไทยเพื่อ เศรษฐกิจของบ้านเรา
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (รัฐวิสาหกิจ)
จำนวนโหวต: 0

  อัญชลี ทวิมังสะ (ID: 6505)
Answer:
ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ให้ความสำคัญและดูแลครอบครัวให้มีความสุข และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมทุกครั้งที่มีโอกาส
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บมจ.โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
จำนวนโหวต: 2

  Nuttawut Tongsukngam (ID: 6504)
Answer:
every thing myself to bad....
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
The Creative Partnership
จำนวนโหวต: 0

  นิธิ มหานนท์ (ID: 6503)
Answer:
รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัดและตลอดไป ทำดีไว้แล้วก็จะดี ไม่ต้องได้ดี เพราะดีมีไว้ให้ ไม่ใช่มีไว้ได้ และไม่ต้องดีกับตัวเอง เพราะต้องได้ให้ดีกับคนอื่น ให้กับสังคมและให้กับโลกสากล
Age:
51-60
Country:
Thailand
Company:
ร.พ. ปิยะเวท
จำนวนโหวต: 0

  suree charoenchak (ID: 6502)
Answer:
จะคิดดี ทำดี มีศีลธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Sureeporn Seedakhun (ID: 6501)
Answer:
จะปฏิบัติตัวเป็นคนดี เจริญตามรอยเท้าของพ่อ และจะขอใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเพียงพอ เลิกเป็นพวกวัตถุนิยม ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญค่ะ
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ยงยุทธ ฉายสุริยะกุล (ID: 6500)
Answer:
จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และหน้าที่ของความเป็นคนไทยที่รักชาติ ศาสนา และ พระเจ้าอยู่หัว
Age:
51-60
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Channarong Vichitraka (ID: 6499)
Answer:
ปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายเงิน เก็บออมให้มากขึ้น ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บจก.พรีเมียม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำนวนโหวต: 1

  สฤษฏ์ แก้วกับเพชร (ID: 6498)
Answer:
ทำความดีเพิ่มขึ้น โดยการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บจก.พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำนวนโหวต: 0

  anurak (ID: 6497)
Answer:
อยากเลิกบุหรี่ เพื่อในหลวง
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ชาญณรงค์ วิจิตระกะ (ID: 6496)
Answer:
เปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบกว่าที่เป็น
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  ภัทรียา ถกลชัยศรี (ID: 6495)
Answer:
ฝึกให้ตนเองเป็นคนใจเย็นขึ้น อายุเริ่มเยอะแล้ว อยากเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ เห็นเด็กรุ่นน้องที่ใจเย็นกว่าแล้วละอาย
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.สงขลานครินทร์ (มอ.)
Company:
บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
จำนวนโหวต: 1

  Kankamol Sukanthamal (ID: 6494)
Answer:
Do & Think anything like King of Thailand.
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  Sunisa (ID: 6493)
Answer:
ตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกที่ลำบาก ใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวพ่อหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ม.ฉ.ก.)
จำนวนโหวต: 1

  ขวัญชนก ตุ้มทอง (ID: 6492)
Answer:
จะสลัดความขี้เกียจทิ้งให้หมดไป จะกลายเป็นคนใหม่ที่ขยันและกระตือรือร้นมากขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ปวันรัตน์ ฉายสุริยะกุล (ID: 6491)
Answer:
จะเป็นคนที่มีจิตใจดี มองโลกตามความเป็นจริง ให้อภัย และเสียสละ ช่วยเหลือผู้ที่ด้วยกว่า
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ศรสวรรค์ ฉายแสงเดือน (ID: 6490)
Answer:
จะรักและทำดีเพื่อครอบครัว-ประเทศชาติให้มากกว่านี้
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก.ดูอิท โซลูชั่น
จำนวนโหวต: 1

  suwatjanee patijarukun (ID: 6489)
Answer:
เคยคิดว่าโตแล้วไม่ต้องพึ่ง พ่อกับแม่ แต่ในชีวิตจริงไม่ใช่ พ่อกับแม่คือทุกๆสิ่งในชีวิตของลูก ต่อจากนี้คือเวลาที่ลูกจะทดแทนและตอบแทนทุกๆอย่างที่พ่อกับแม่ เคยเหน็ดเหนื่อยมาตลอดเพื่อลูก รักพ่อกับแม่ค่ะ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บริษัท ลาคารา (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนโหวต: 1

  ศิรี ผสมทรัพย์ (ID: 6488)
Answer:
คิดก่อนทำ
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก.ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ แทรเวิล
จำนวนโหวต: 1

  CHINTAS RUNGNIMITPORNKAJORN (ID: 6487)
Answer:
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
IDC GLOBAL LOGISTICS [THAILAND] CO.,LTD.
จำนวนโหวต: 0

  Tharnit Pairintarapa (ID: 6486)
Answer:
อย่าเพิ่มความสกปรกให้บ้านเมือง อย่าทำลายชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะด้วยวิถีใดๆก็ตามแม้กระทั่งความคิด
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  กันตวัฒน์ สุเฌอ (ID: 6485)
Answer:
กินข้าวให้หมดทุกจานทุกมื้อ เพราะ สงสารชาวนาปลูกข้าให้เรากิน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Vijitra (ID: 6484)
Answer:
ใจเย็นมากขึ้น หงุดหงิดน้อยลง
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  เพ็ญพิชชา จิตต์สามารถ (ID: 6483)
Answer:
ทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง และเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  รติพร อารยสมบูรณ์ (ID: 6482)
Answer:
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ชลรส ตีรถานนท์ (ID: 6481)
Answer:
จะคิดแก้ปัญหา ไม่ใช่หนีปัญหา มองโลกในแง่ดี เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว แจกรอยยิ้มให้กับผู้อื่น แทนที่จะรอให้ผู้อื่นมอบรอยยิ้มให้แก่เรา (ยิ้มเข้าไว้)
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Sawat keawmookda (ID: 6480)
Answer:
ผมจะเป็นคนดีอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ และขอความดีที่ทำไว้ให้เป็นคนดีต่อไปในชาติต่อๆๆไป
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ชลภิญญ์ แจ้งพลอย (ID: 6479)
Answer:
จะใช้เงินอย่างประหยัด และใช้เงินอย่างเป็นประโยชน์ที่สุด จะทำบุญทำทานให้มากกว่านี้
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  chuteeporn ratanarat (ID: 6478)
Answer:
my Life all
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
Ogilvy Public Relations Wordwide
จำนวนโหวต: 1

  พิชญา อาจาริยานนท์ (ID: 6477)
Answer:
จะออกกำลังกายทุกวันให้สุขภาพดี และ ใช้ทุกสิ่งอย่างประหยัด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ภีรภาพย์ วิริยะรังรอง (ID: 6476)
Answer:
ไม่ทำให้แย่ลง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  pimprapai suparee (ID: 6475)
Answer:
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ และน้อง
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ณัชชา ไทยเจริญพร (ID: 6474)
Answer:
ตั้งใจเรียน เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในอนาคต ให้ชาติไทยได้เจริญก้าวหน้าต่อไป และจะไม่ทะเลาะ สามัคคี ไม่ทำให้พ่อหลวงต้องเหนื่อยมากไปกว่านี้
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Chalermchai (ID: 6473)
Answer:
ฉันจะทำแต่ความดี รักษาศีล 5 ดูแลพ่อกับแม่ให้ดีกว่าปัจจุบันนี้ฉันสัญญา
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  kanjana chanyarungrojn (ID: 6472)
Answer:
Exercise every day
Age:
51-60
Country:
Singapore
จำนวนโหวต: 0

  วดี สระทองล้วน (ID: 6471)
Answer:
จะใช้เงิน ใช้ของต่างๆให้ประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ณิชาพรรณ ทองพุ่ม (ID: 6470)
Answer:
มีระเบียบวินัย ทำตัวดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นรภัทร วงศ์นวชาต (ID: 6469)
Answer:
ใช้จ่ายอย่างประหยัด จะขยันมากขึ้น และจะประพฤติตัวให้ดีขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สิริรัฐ ชมใจ (ID: 6468)
Answer:
จะไม่ทิ้งขยะข้างถนน และจะใช้จ่ายอย่างพอเพียง ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยโลกของเรา
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ปวีณ์ธิดา ศรัทธาสุข (ID: 6467)
Answer:
ทำตัวน่ารัก ไม่ง้องแง้ง ไม่เถียงพ่อแม่บ่อยๆ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ธันย์ชนก เบญจศิริวรรณ (ID: 6466)
Answer:
ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน จะเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กล้าผจญ หลอดทอง (ID: 6465)
Answer:
เป็นคนดี ตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กนกพร เวโรจนนันท์ (ID: 6464)
Answer:
จะกระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และจะไม่เบียดเบียนผู้อื่น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กร วิสิทธวงศ์ (ID: 6463)
Answer:
จะขยันมากกว่าเดิม มีความรับผิดชอบมากขึ้น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ชญาณเดช มหัตอนะฤทธิ์ (ID: 6462)
Answer:
ขยัน มุ่งมั่น ตั้งเป้าหมายในชีวิต
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ยุวรี ฤทธิบาล (ID: 6461)
Answer:
จะดูแลครอบครัว (พ่อ แม่ น้อง ตนเอง สามี ลูกชาย)ให้มีความสุข เท่าที่จะทำได้อย่างเต็มกำลัง และถ้ายังพอเหลือจากครอบครัวแล้ว จะแบ่งปันสู่ผู้อื่นต่อไป
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  รัปกร เมฆเกรียงไกร (ID: 6460)
Answer:
ประหยัด ลดการสร้างปัญญาแก่สังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุวิศว์ เจริญวิเศษศิลป์ (ID: 6459)
Answer:
ใช้จ่ายอย่างประหยัด มัธยัสถ์ อดทน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  วรกิตติ์ สวนครามดี (ID: 6458)
Answer:
จะัขับรถให้ช้าลง จะไม่หลับคาทีวี จะคิดก่อนใช้เงิน จะไม่ว่าคนอื่น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สัญธิชา ชอบประดิษฐ์ (ID: 6457)
Answer:
ใช้จ่ายอย่างประหยัด มัธยัสถ์ ตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Pantipa Sukrakarn (ID: 6456)
Answer:
ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก. Exotissimo
จำนวนโหวต: 2

  Prapaporn Tangkanavanich (ID: 6455)
Answer:
sacrifice for others more
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  ธันยพร รัตนสุมาวงศ์ (ID: 6454)
Answer:
จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนขยัน มีวินัย นำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จรัสพิมพ์ แสงเผือก (ID: 6453)
Answer:
จะเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก. พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำนวนโหวต: 0

  พัทธดนย์ ใจทัศน์กุล (ID: 6452)
Answer:
จะตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ณัฏฐา วงศ์พัฒนกุล (ID: 6451)
Answer:
ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ธัญพิชชา หาญบุญญานนท์ (ID: 6450)
Answer:
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ เป็นคนดีของสังคม และมีจิตอาสามากขึ้นเพื่อความสุขของสังคมโลก
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  เฉลิมพงศ์ วรพันธ์ (ID: 6449)
Answer:
เป็นคนดี ขยัน ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนตน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  มะห์ดี บุญมาเลิศ (ID: 6448)
Answer:
จะทำงานด้วยความสุจริต ใช้จ่ายอย่างพอเพียง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นสามีและพ่อที่ดีของครอบครัว และทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บจก.เออร์บานา เอสเตท จำกัด
จำนวนโหวต: 0

  กัลยา จุฑาศรี (ID: 6447)
Answer:
จะทำงานสนองคุณแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนตามรอยพ่อหลวง
Age:
51-60
Country:
Thailand
Goverment:
กรมสรรพากร
จำนวนโหวต: 0

  สุภาพร ตาดชื่น (ID: 6446)
Answer:
จะซื่อสัตย์ คิดดี ทำดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  udom sungjuy (ID: 6445)
Answer:
จะตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อ"พ่อ"ของเราชาวไทยทุกคน
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
กองทัพเรือ
จำนวนโหวต: 1

  ประภา เมฆพิศาลพงศ์ (ID: 6444)
Answer:
จะเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บจก.โอสถสภา
จำนวนโหวต: 2

  Janejira R. (ID: 6443)
Answer:
I will try more and more everyday to be a better person by Stop being angry and will try more to help others.
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Molvipa Bunmark (ID: 6442)
Answer:
think before speak
Age:
51-60
Country:
Thailand
Goverment:
กรมการพัฒนาชุมชน
จำนวนโหวต: 0

  ณัฐญาณิน นวพักตร์พิไล (ID: 6441)
Answer:
ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสบ้าง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พัชริดา พงษ์พานิช (ID: 6440)
Answer:
จะทำความดีทุกวัน
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.)
จำนวนโหวต: 2

  นาง วรินธร เรืองระวีวัฒน์ (ID: 6439)
Answer:
...มีสติ...คิดดี...พูดดี...ทำดี...พร้อมด้วยตนเป็นที่พึงเเห่งตน...รักษาศีลห้า...
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  siriporn (ID: 6438)
Answer:
do best thing for people
Age:
60
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.ปลัด-กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนโหวต: 2

  พรกนก จันทร์ขำ (ID: 6437)
Answer:
ไม่ใจร้อน ตัดสินใจด้วยเหตุผล
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  รวีวรรณ พุฒบุษบา (ID: 6436)
Answer:
ลดความเห็นแก่ตัวของตัวเองลง ถ้าอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรายังไง ต้องทำแบบนั้นกับเค้าก่อน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พิไลวรรณ โพธิพัฒน์ (ID: 6435)
Answer:
จะใช้ประโยชน์จากเงินทุกบาทและสิ่งของทุกสิ่งอย่างมีคุณค่า
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
กรมส่งเสริมการเกษตร
จำนวนโหวต: 0

  ขวัญใจ แจ่มกระจ่าง (ID: 6434)
Answer:
จะใจเย็น มีสติมากขึ้น
Age:
51-60
Country:
Thailand
Company:
สพท ชบ ๓
จำนวนโหวต: 1

  นัดดา พึ่งพร (ID: 6433)
Answer:
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  sutthichai chanmeechaikul (ID: 6432)
Answer:
คิดดี พูดดี กระทำดี ต่อผู้อื่น และ ตนเอง
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
teo hong electro-system
จำนวนโหวต: 1

  หนึ่งฤทัย สิริโสมานันท์ (ID: 6431)
Answer:
เสียสละให้กับผู้อื่น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จิตราพร กิตติปัญจมาศ (ID: 6430)
Answer:
ให้ความร่วมมือเมื่อมีความช่วยเหลือ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ภูริชญา พันธ์สายเชื้อ (ID: 6429)
Answer:
ยิ้มอย่างจริงใจ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  มานพ แห่กลาง (ID: 6428)
Answer:
จะมีความอดทนและขยันในการประกอบอาชีพ จะตั้งใจทำความดีในทุก ๆ โอกาสและจะตั้งตนดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำรัสให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะ "เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง"
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  สุรศักดิ์ เสาแก้ว (ID: 6427)
Answer:
จะเป็นที่รักของคนทุกคน และจะทำประโยชน์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
องค์กรภาครัฐอื่นๆ
จำนวนโหวต: 1

  ภัทระ อุ่นเจริญ (ID: 6426)
Answer:
ไม่ดื่มเหล้า
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ธัญธิดา วงษ์ยุตติธรรม (ID: 6425)
Answer:
ไำม่ทะเลาะกับผู้อื่น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ญาณพัฒน์ ฉัตรชัยสกุล (ID: 6424)
Answer:
ถ้าได้เป็นหมอ จะรักษาคนไข้ทุกระดับ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  วิลาสินี ภักดีสอน (ID: 6423)
Answer:
จะขยันให้มากขึ้น และจะช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมเท่าที่ความสามารถจะทำได้
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  pom (ID: 6422)
Answer:
จะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106]